Kosten en vergoedingen

 

Er zijn diverse mogelijkheden om de kosten van mijn inzet als mantelzorgmakelaar vergoed te krijgen. In een aantal situaties worden mijn kosten niet of slechts gedeeltelijk vergoed of is vooraf overleg met instanties nodig. In dit overleg kan ik u desgewenst ondersteunen.

 

Vergoedingen

De volgende vergoedingen voor mijn kosten als mantelzorgmakelaar zijn mogelijk:

 

-Door de zorgverzekeraar:

Veel zorgverzekeraars vergoeden de kosten van een mantelzorgmakelaar in hun aanvullende verzekeringspakket. 

Totaaloverzicht van vergoedingen door de zorgverzekeraars en de aanvullende pakketten waarvoor dit geldt.

 

-Door gemeente:

Een aantal gemeenten in Nederland vergoedt de kosten van een mantelzorgmakelaar vanuit de Wmo. 

 

-Als onderdeel van een PGB:

Als u voor het inzetten van de zorg een PGB beschikbaar hebt vanuit de Wlz, dan kan het zijn dat u daarbinnen een verantwoordingsvrij bedrag hebt. 

 

-Als  werkende mantelzorger:

 Is uw werkgever op de hoogte van uw zorgsituatie ? Dan kan het zijn dat hij de kosten van een mantelzorgmakelaar wil vergoeden. 

 

Mijn kosten

Indien mijn kosten niet vergoed worden, geldt mijn uurtarief. Ik breng reiskosten in rekening. Per keer zijn de eerste 10km vrij, daarboven reken ik 0,25 euro per kilometer. Deze tarieven zijn inclusief BTW.

Werkwijze

 

Wilt u mijn hulp inroepen, neem dan contact met mij op.

Dat kan telefonisch 06-29167015 via e-mail info@mantelzorgsupportbetuwe.nl of via contactformulier op deze website.

 

Kennismaking

Ik neem telefonisch contact met u op of u belt mij voor een vrijblijvende en kosteloze kennismaking. Ik bespreek met u de zorgsituatie, welke vragen u heeft en waar u tegenaan loopt.

Ik zal aangeven of ik u kan helpen en hoe ik dat kan doen. Uiteraard houdt u zelf de regie.

 

Intakegesprek

Als u na het kennismakingsgesprek mijn hulp inroept, maken we een afspraak voor een intakegesprek van ongeveer 1 uur. We brengen de zorgsituatie goed in beeld en bepalen welke hulp ik ga bieden. U krijgt een verslag, een begeleidingsvoorstel en een offerte van de kosten.

Na uw schriftelijke goedkeuring ga ik definitief voor u aan de slag.

 

Begeleidingstraject

Binnen het begeleidingstraject voer ik de afgesproken zaken uit. Ik houd u op de hoogte van de ontwikkelingen en stel het traject indien nodig, in overleg met u, bij.

Op deze manier houdt u het gehele traject zelf de regie.

 

Afronding

Na afloop van het begeleidingstraject hebben we een evaluatiegesprek waarbij ik o.a. het gelopen traject met u bespreek en het opgebouwde dossier aan u overhandig. 

 

Factuur van mijn kosten

Na afloop van het traject stel ik mijn factuur op. Indien van toepassing, stuur ik deze toe aan uw zorgverzekeraar, de gemeente of uw werkgever.

Indien de kosten niet of niet geheel door hen vergoed worden, dan krijgt u een factuur van mij.

Geïnteresseerd ?  Neemt u gerust contact met mij op ?